Brumunddalsprosjektet

Jessnes pumpestasjon

Hias har bygd ny avløpspumpestasjon på Jessnes.

Avløpspumpestasjonen ble igangkjørt 3. oktober 2017. Byggearbeidene startet opp i desember 2016.

Den nye pumpestasjonen ligger langs turstien ved Mjøsa på Lille Jessnes, og er tegnet av arkitektfirmaet Stenseth Grimsrud AS. Den er bygd for å takle 200 års flom og befolkningsvekst på Jessnes.