Sanering og rehabilitering av vann og avløp

Driftsprosjekter

For å ivareta kvaliteten på Hias' transportsystem for vann og avløp er det behov for gjennomføring av diverse driftsrelaterte prosjekter.

Dette kan være tilstandskartlegging av kvaliteten på ledningene, kapasitetsberegninger via avløpsmodeller eller oppdatering av eksisterende drifts- og vedlikeholdsrutiner. I tillegg utarbeides det jenvlig hoved- og saneringsplaner.

Bane NORs planer om dobbeltspor til Hamar har også store konsekvenser for Hias på avløpssiden. Blant annet må deler av avløpsledningen fra Stange sentrum til Hias renseanlegg legges om. Hias må også legge om avløpsledningen over Tokstadjordet på grunn av at jernbanen vil bygges rett gjennom eksisterende selvfallsledning her.