Sanering og rehabilitering av vann og avløp

Driftsprosjekter

For å ivareta kvaliteten på Hias' transportsystem for vann og avløp er det behov for gjennomføring av diverse driftsrelaterte prosjekter.

Dette kan være tilstandskartlegging av kvaliteten på ledningene, kapasitetsberegninger via eller avløpsmodeller eller utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsrutiner. I tillegg utarbeides det jenvlig saneringsplaner.

Nye Veiers E6-prosjekt initierer flytting av to avløpspumpestasjoner; Åker og Botsenden II. I tillegg må mye ledningsnett legges om på grunn av utvidelse av veien. 

Bane NORs planer om dobbeltspor til Hamar har også store konsekvenser for Hias på avløpssiden. Blant annet må deler av avløpsledningen fra Stange sentrum til Hias renseanlegg legges om. Hias må også bygge en ny, stor avløpspumpestasjon på Tokstadjordet på grunn av at jernbanen vil bygges rett gjennom eksisterende selvfallsledning her.