Sanering og rehabilitering av vann og avløp

Målestasjoner

Hias bytter ut gamle målestasjoner for avløp.

Hias har seks målestasjoner som måler avløpsmengdene fra kommunene inn på Hias' avløpsnett. Mengdene fra disse stasjonene danner grunnlaget for Hias' fakturering til kommunene for rensing av den enkelte kommunes avsløpsvann.

Målestasjonene var modne for utskifting, blant annet med tanke på HMS. 

Materialene som brukes i de nye målestasjonene er tilnærmet vedlikeholdsfrie.