Sanering og rehabilitering av vann og avløp

Målestasjoner

Hias har byttet ut gamle målestasjoner for avløp.

Hias har seks målestasjoner som måler avløpsmengdene fra kommunene inn på Hias' avløpsnett. Mengdene fra disse stasjonene danner grunnlaget for Hias' fakturering til kommunene for rensing av den enkelte kommunes avsløpsvann.

Målestasjonene var modne for utskifting, blant annet med tanke på HMS. 

Materialene som er brukt i de nye målestasjonene er tilnærmet vedlikeholdsfrie.