Ny rundkjøring og nytt ledningsnett i Ringgata/Furnesvegen

Ringgataprosjektet

Det er bygd rundkjøring i krysset Ringgata/Furnesvegen i Hamar. Samtidig ble det lagt nye vann- og avløpsledninger i Ringgata.

Statens vegvesen har bygd rundkjøring i krysset fylkesvei 77 Ringgata - fylkesvei 222 Furnesvegen (ved Glasshuset) i Hamar. Hias og Hamar kommune har lagt nye vann- og avløpsledninger i Ringgata.

I prosjektets første fase ble det bygd nytt vann- og avløpsanlegg fra den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole) til Maths Pedersens gate. I denne fasen, som ble avsluttet i mai 2017, var Hias byggherre.

Prosjektets andre fase startet opp i august 2017. I denne fasen ble det bygd rundkjøring og nytt vann- og avløpsanlegg fra Tigern (Sovlangvegen) til krysset Furnesvegen/Ringgata.

I prosjektets tredje fase ble det bygd nytt vann- og avløpsanlegg fra Furnesvegen til den gamle yrkesskolen (Ankerskogen videregående skole). Det ble også bygd støttemur på denne strekningen. I tillegg er det bygd nytt vann- og avløpsanlegg på en strekning i Brennbakkvegen.

Ringgataprosjektet

Samarbeidsprosjekt mellom Hias, Hamar kommune og Statens vegvesen.

Oppstart: Januar 2017.

Ferdigstilt: September 2018.

 

Dette er bygd:

  • Nytt vann- og avløpsanlegg fra den gamle yrkesskolen (Ankerskogen videregående skole) til Maths Pedersens gate.
  • Ny rundkjøring i krysset Ringgata/Furnesvegen.
  • Nytt vann- og avløpsanlegg fra Tigern (Solvangvegen) til krysset Furnesvegen/Ringgata.
  • Nytt vann- og avløpsanlegg fra Furnesvegen til den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole).