Sanering og rehabilitering av vann og avløp

Sanering og rehabilitering

Prioriteringene innenfor dette programområdet er i all hovedsak basert på eksterne aktørers planer. Det vil si Nye Veier, Bane NOR, Statens vegvesen og nabokommuner som skal gjennomføre saneringstiltak.

Fire av prosjektene innenfor dette prosjektområdet er knyttet opp mot at Nye Veier skal bygge E6 fra Kolomoen til Moelv. Alle disse prosjektene er satt i gang i forbindelse med at E6-utbyggingen vil påvirke Hias' VA-anlegg, enten via bygging av nye avløpspumpestasjoner, omlegging av ledninger eller ivaretakelse av eksisterende ledninger.