Eksisterende pumpestasjon måtte flyttes

Ny pumpestasjon på Åker

Hias har bygd ny pumpestasjon på Åker i Hamar. Arbeidet startet opp i begynnelsen av desember 2017 . Den nye pumpestasjonen ble satt i drift i november 2018.

Den gamle pumpestasjonen på Åker måtte flyttes i forbindelse med E6-utbyggingen. Nye Åker pumpestasjon var ferdigstilt i 2020.

Entreprenører:

  • Byggentreprenør: Multi-Bygg AS
  • Graveentreprenør: M. Dobloug AS
  • Maskinentreprenør: ENWA Pmi AS
  • Elektro: Automasjon og Montasje AS
  • Ventilasjonsentreprenør: GK Rør AS