Eksisterende pumpestasjon må flyttes

Ny pumpestasjon på Åker

I begynnelsen av desember 2017 startet Hias arbeidet med å bygge ny avløpspumpestasjon på Åker i Hamar. Årsaken er at eksisterende pumpestasjon må flyttes i forbindelse med E6-utbyggingen.

Den nye pumpestasjonen skal, etter planen, være klar til tre måneders prøvedrift høsten 2018. Eksisterende pumpestasjon vil bli fjernet når ny pumpestasjon er satt i drift.

Hias beklager ulempene som dette vil medføre for beboerne i området.

  • Byggentreprenør: Multi-Bygg AS
  • Graveentreprenør: M. Dobloug AS
  • Maskinentreprenør: ENWA Pmi AS
  • Elektro: Automasjon og Montasje AS
  • Ventilasjonsentreprenør: GK Rør AS

Fakta om Hias avløp

Hias avløp drifter følgende anlegg:

  • Avløpsrenseanlegget i Ottestad.
  • 70 km overføringsledning.
  • 10 pumpestasjoner.
  • 6 målestasjoner.