Pumpestasjon må flyttes

Anleggene i Botsenden satt i drift

Sist helg ble dropptank og landtakskum ved Hias’ nye anlegg i Botsenden i Ringsaker satt i drift. Den senere tiden har det vært hektisk aktivitet blant ansatte både i Hias og hos entreprenøren Veidekke for å bli ferdig til idriftsettelsen.

I forbindelse med byggingen av ny E6 på strekningen Kolomoen – Moelv må Hias bygge om og flytte flere anlegg. Et av dem er pumpestasjonen Botsenden II, som Hias overtok fra Ringsaker kommune i 2016.

 

Pumpestasjon fjernes

Den eksisterende pumpestasjonen ligger midt i nordgående felt for nye E6, og må derfor fjernes. I stedet for å bygge ny pumpestasjon, har Hias valgt å bygge avløpssystem med dropptank og dykkerledning. Til Botsenden kommer det avløp fra Rudshøgda, hvor blant annet Noturas store anlegg ligger. Det er mye energi i avløpet fordi Rudshøgda ligger så høyt.

Når det nye anlegget er satt i drift som tiltenkt, vil avløp magasineres til et visst nivå i den nye dropptanken. Ventiler ved Brumunddal pumpestasjon bygges om, slik at de åpnes og stenges. Magasinert avløp kommer til pumpestasjonen i Brumunddal via sjøledningen fra Botsenden til Brumunddal. Energien i avløpsvannet brukes til å kjøre batcher gjennom systemet. Det må en viss hastighet til for å få rengjort og evakuert eventuell luft i sjøledningen.

 

Energieffektiv løsning

-Dette er en energieffektiv løsning. Det er første gang at Hias tar i bruk en slik dykkerløsning, sier Erik Bøhleng, programansvarlig og prosjektleder i Hias. Sammenliknet med pumpeløsninger har en dykkerløsning flere fordeler; reduserte energikostnader, reduserte anleggskostnader, reduserte utgifter til maskinelt utstyr, reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, samt at løsningen er en sikrere enn en tradisjonell pumpestasjon.  Prosjektet i Botsenden startet med utarbeidelse av kravspesifikasjon allerede i mai 2016, mens fysisk bygging har foregått fra høsten 2018, og vil gå frem til ca. ut september 2019. Det er et omfattende og spennende prosjekt.

Erik Bøhleng

Programansvarlig

Erik har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Prosessanlegg VA.
  • Ledningsanlegg, inkl. no-dig-løsninger.
  • Hovedplaner, utredninger, saneringsplaner.
  • Anskaffelsesregelverket.
  • Prosjektledelse generelt.

Erik Bøhleng har vært ansatt i Hias siden 2006. Han er utdannet sivilingeniør innenfor fagfeltene vann, avløp og renovasjon, og er programansvarlig for investeringsområdet Rehabilitering og sanering av ledningsanlegg og pumpestasjoner.

+47 976 57 015

Fakta om Hias avløp

Hias avløp drifter følgende anlegg:

  • Avløpsrenseanlegget i Ottestad.
  • 70 km overføringsledning.
  • 10 pumpestasjoner.
  • 6 målestasjoner.