Pumpestasjon må flyttes

Nye anlegg i Botsenden

Hias har bygd avløpssystem med dropptank og dykkerledning i Botsenden i Ringsaker. Anleggene ble satt i drift høsten 2019.

I forbindelse med byggingen av ny E6 på strekningen Kolomoen – Moelv måtte Hias bygge om og flytte flere anlegg. Et av dem er pumpestasjonen Botsenden II, som Hias overtok fra Ringsaker kommune i 2016.

 

Pumpestasjon fjernes

Den gamle pumpestasjonen lå midt i nordgående felt for nye E6, og måtte derfor fjernes. I stedet for å bygge ny pumpestasjon, valgte Hias å bygge avløpssystem med dropptank og dykkerledning. Til Botsenden kommer det avløp fra Rudshøgda, hvor blant annet Noturas store anlegg ligger. Det er mye energi i avløpet fordi Rudshøgda ligger så høyt.

Avløp magasineres til et visst nivå i den nye dropptanken. Ventiler ved Brumunddal pumpestasjon er bygd om, slik at de åpnes og stenges. Magasinert avløp kommer til pumpestasjonen i Brumunddal via sjøledningen fra Botsenden til Brumunddal. Energien i avløpsvannet brukes til å kjøre batcher gjennom systemet. Det må en viss hastighet til for å få rengjort og evakuert eventuell luft i sjøledningen.

 

Energieffektiv løsning

-Dette er en energieffektiv løsning. Det er første gang at Hias tar i bruk en slik dykkerløsning, sier Erik Bøhleng, programansvarlig og prosjektleder i Hias. Sammenliknet med pumpeløsninger har en dykkerløsning flere fordeler; reduserte energikostnader, reduserte anleggskostnader, reduserte utgifter til maskinelt utstyr, reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, samt at løsningen er en sikrere enn en tradisjonell pumpestasjon. Dette har vært et omfattende og spennende prosjekt.

Erik Bøhleng

Programansvarlig

Erik har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Prosessanlegg VA.
  • Ledningsanlegg, inkl. no-dig-løsninger.
  • Hovedplaner, utredninger, saneringsplaner.
  • Anskaffelsesregelverket.
  • Prosjektledelse generelt.

Erik Bøhleng har vært ansatt i Hias siden 2006. Han er utdannet sivilingeniør innenfor fagfeltene vann, avløp og renovasjon, og er programansvarlig for investeringsområdet Rehabilitering og sanering av ledningsanlegg og pumpestasjoner.

+47 976 57 015