HjemProsjekterProsjekter i HiasVannforsyningHamar nord - FrøbergsbergetNy hovedvannledning i Nordkronen, Karlsvognen og Holsvegen
Ledningsanlegg ferdig i november

Ny hovedvannledning i Nordkronen, Karlsvognen og Holsvegen

Prosjektet ny hovedvannledning og rehabilitering av kommunale vann- og avløpsledninger i Nordkronen, Karlsvognen og Holsvegen i Hamar var et fellesprosjekt mellom Hias og Hamar kommune. Ledningsanlegget ble overtatt i november 2017.

Anleggsarbeidene startet opp i april 2017. Arbeidet var nødvendig for å sikre abonnentene godt, nok og sikkert vann i tillegg til å etablere nye trykksoner i Hamar og Ringsaker. 

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hias VBA Sandvika: 3 °dH
  • Hardhetsgrad Hias VBA Vestbygda: 1 °dH