Godt, nok og sikkert vann til hedmarkingene

Hias VBA Sandvika

Hias har bygd nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Det nye anlegget sikrer innbyggerne trygg og sikker vannforsyning og kapasitet for vekst i regionen.

Styret i Hias vedtok i september 2017 forprosjekt for nytt Hias VBA Sandvika som grunnlag for realisering av anlegget. Prosjektet ble lagt inn i budsjett og økonomiplan for Hias, og oppstart ble vedtatt av eierne i november 2018.

Hias vannbehandlingsanlegg skal erstatte Hamar vannbehandlingsanlegg, som ble bygd i 1954, og er modent for utskifting.

 

Sikkerhet
Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg var å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet. Det er bygd et nytt vannbehandlingsanlegg med utvidet rensing, slik at Hias har en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet. Forskriften krever tilstrekkelige barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Blant annet klimaendringer påvirker råvannskvaliteten i Mjøsa. Det nye anlegget dimensjoneres for å ta høyde for større fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten. Hias sikrer hedmarkingene godt, nok og sikkert vann.

 

Beredskap
Rundt 56 000 personer har vannforsyning fra Hias. Hamar, deler av Løten og Furnes har forsyning fra Hias VBA Sandvika. Innbyggerne i Stange og deler av Løten har forsyning fra Hias VBA Vestbygda

Hias VBA Sandvika og Hias VBA Vestbygda er reserveforsyning for hverandre, ved hjelp av den nylig bygde overføringsledningen mellom Hamar og Stange. Dermed ivaretar vi kravene til reserveforsyning. -Begge våre to vannbehandlingsanlegg har kapasitet til å dekke vannbehovet ved utfall ved et av anleggene, sier prosjektleder Målfrid Storfjell.

Les mer:
Slik blir det nye vannbehandlingsanlegget

Hias signerte avtaler om nytt vannbehandlingsanlegg

Midlertidig vei og parkeringsplass

Byggestart for ny pumpestasjon

Arbeidet med sjøledning i full gang

Arbeid med sjøledninger i Mjøsa

Ottestadstien legges om ved Hias

Vannleveranse fra nytt anlegg

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.