Godt, nok og sikkert vann til hedmarkingene

Hias VBA Sandvika

Hias bygger nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Det nye anlegget skal sikre innbyggerne trygg og sikker vannforsyning, og sikre kapasitet for vekst i regionen.

Styret i Hias vedtok i september 2017 forprosjekt for nytt Hias vannbehandlingsanelgg som grunnlag for realisering av anlegget. Prosjektet inngår i budsjett og økonomiplan for Hias, og oppstart ble vedtatt av eierne i november 2018.

Hias vannbehandlingsanlegg skal erstatte Hamar vannbehandlingsanlegg, som ble bygd i 1954, og er modent for utskifting.

 

Sikkerhet
Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg er å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet. Det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg med utvidet rensing, slik at Hias får en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet. Forskriften krever minst to barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Blant annet klimaendringer påvirker råvannskvaliteten i Mjøsa. Det nye anlegget dimensjoneres for å ta høyde for større fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten. Hias skal sikre hedmarkingene godt, nok og sikkert vann i fremtiden.

 

Beredskap
Rundt 50 000 personer har vannforsyning fra Hias. Hamar, deler av Løten og Furnes har forsyning fra Hamar vannbehandlingsanlegg. Innbyggerne i Stange og deler av Løten har forsyning fra Stange vannbehandlingsanlegg

Hias vannbehandlingsanlegg og Stange vannbehandlingsanlegg blir reserveforsyning for hverandre, ved hjelp av den nylig bygde overføringsledningen mellom Hamar og Stange. Dermed ivaretar vi kravene til reserveforsyning. -Begge våre to vannbehandlingsanlegg får kapasitet til å dekke vannbehovet ved utfall ved et av anleggene, sier prosjektleder Målfrid Storfjell.

Les mer:
Slik blir det nye vannbehandlingsanlegget

Hias signerte avtaler om nytt vannbehandlingsanlegg

Midlertidig vei og parkeringsplass

Byggestart for ny pumpestasjon

Arbeidet med sjøledning i full gang

Arbeid med sjøledninger i Mjøsa

Ottestadstien legges om ved Hias

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hamar: 2 °dH
  • Hardhetsgrad Stange: 1 °dH

Hias vannbehandlingsanlegg

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Planlagt produksjonsstart: Desember 2021.

Kalkulert investeringskostnad: Ca. 400 millioner kroner.

Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette skal bygges:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias vannbehandlingsanlegg (VBA): Nytt VBA med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom nye Hias VBA og Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) i Mjøsa.
  • Nedre Furuberget pumpestasjon: Ny pumpestasjon ved Hamar VBA for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.