Hias vannbehandlingsanlegg

Arstadledningen

Etablering av hovedvannledning fra Hias vannbehandlingsanlegg til Arstad pumpestasjon (bildet) var nødvendig for at vannbehandlingsanlegget skal knyttes til eksisterende nett i Stange.

Anleggsarbeidene ble avsluttet 1. desember 2019. Arbeidet med opprydding og istandsetting blir utført våren 2020.

Dobloug Entreprenør har utført prosjektet.

Les om Hias vannbehandlinganlegg her.

 

Mer om Arstadledningen:

Hogstarbeid langs Arstadledningens trasé

Kryssing av Peter Sinneruds veg

Gravearbeid i Fjetreskogen

Anleggstrafikk i Kavlebruvegen

Gravearbeid i Fjetreskogen

Anleggstrafikk i forbindelse med Arstadledningen

Arstadledningen ferdig

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hias VBA Sandvika: 3 °dH
  • Hardhetsgrad Hias VBA Vestbygda: 1 °dH