Snekkerstua pumpestasjon

Hias har bygd ny pumpestasjon i Nedre Furuberget.
Snekkerstua pumpestasjon skal pumpe vann fra Hias VBA Sandvika til Furuberget høydebasseng. Pumpestasjonen har en grunnflate på ca. 90 kvadratmeter. Hamar vannbehandlingsanlegg vil bli lagt ned når det nye vannbehandlingsanlegget er satt i drift. 

Pumpestasjonen er ferdig bygd, og settes i drift samtidig som Hias VBA Sandvika.