Vannforsyning

Midtstranda - Hubred

Prosjektområdet Midtstranda - Hubred inngår i gjennomføringen av hovedplan vannforsyning.

Prosjektområdet omfatter etablering av vannledning fra Bekkelaget over Midtstranda til Ridabu, vannledning fra Ridabu til Hubred, vannledning fra Midtstranda til Børstad og utvidelse av Hubred høydebasseng.

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hias VBA Sandvika: 3 °dH
  • Hardhetsgrad Hias VBA Vestbygda: 1 °dH