Vannforsyning

Midtstranda - Hubred

Prosjektområdet Midtstranda - Hubred inngår i gjennomføringen av hovedplan vannforsyning.

Prosjektområdet omfatter etablering av vannledning fra Bekkelaget over Midtstranda til Ridabu, vannledning fra Ridabu til Hubred, vannledning fra Midtstranda til Børstad og utvidelse av Hubred høydebasseng.