Forberedelser til nytt vannbehandlingsanlegg

Ny hovedvannledning

Hias har lagt ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange til Midtstranda i Hamar.

Dette var forberedende arbeider i forbindelse med at Hias nå bygger nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad.

Arbeidene startet opp i 2017. 


Ledninger er gravd ned. Det er lagt en 630 mm PE vannledning, som knytter sammen vannforsyning mellom Bekkelaget og Midtstranda, og det er satt på plass en ny kum i parkanlegget i Bekkelaget. 

Det er AF-Gruppen som har vært entreprenør på prosjektet.

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hamar: 2 °dH
  • Hardhetsgrad Stange: 1 °dH

Ny hovedvannledning Bekkelaget - Midtstranda

Hias har lagt ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange over Åkersvika naturreservat til Midtstranda i Hamar. Arbeidet ble utført vinteren 2017 - 2018.

  • 630 mm PE-ledning.
  • 1500 meter lang.
  • Prefabrikkert kum på 30 kvm og totalt 90 tonn.
  • Totalkostnad: ca. 16 millioner kroner (inkl. kum, rørledning og legging av rør).