Vannforsyning

Stange - Tangen

Prosjektområdet Stange - Tangen omfatter utredning og bygging av ledningsanlegg, høydebasseng og pumpestasjoner for å sikre tosidig forsyning til områdene Gata - Tangen.

I felles kommunedelplan for vann og avløp for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange er det lagt opp til interkommunalt eierskap av eksisterende og nye forsyningsanlegg i denne ringen.