Vannforsyning

Trykksoner

Prosjektområdet Trykksoner inngår i gjennomføringen av Hovedplan for vannforsyning, som ble vedtatt av styret i Hias i 2011 og revidert i 2012.

Prosjektområdet er også forankret i felles kommunedelplan for vann og avløp for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2014 - 2023.

Nytt trykksonesystem skal gi et mer energioptimalt system; riktige trykkforhold i nettet og god utnyttelse av bassengvolumer. Samtidig skal det forhindre for høyt trykk i nedre del av Hamar ved ensidig forsyning fra Hias VBA Vestbygda og ved forsyning fra nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden.