Vannforsyning

Utestasjoner

Prosjektområdet Utestasjoner omfattet ombygging og rehabilitering av stasjoner og etablering av nødstrøm for sentrale stasjoner.

Pumpestasjonene Børstad og Furuberget er ferdig ombygd. Høydebasseng Opsahl er ferdig rehabilitert. 

Nødstrøm er etablert på samtlige utestasjoner.

Arbeidet med å rehabilitere Ingeberg pumpestasjon ble avsluttet i august 2018.