Historien om Hias startet med Mjøsaksjonen i 1974; det største miljøtiltaket noen gang i Innlandet. Det var Gro Harlem Brundtland som, gjennom sin rolle som miljøvernminister, fikk satt fart på aksjonen.