Hias IKS

Besøksadresse:

Sandvikavegen 136, Ottestad

Postadresse:

Postboks 4065,
2306 Hamar

E-post: post@hias.no

Fakturaer til Hias:

Hias mottar e-faktura på EHF-format. Vi mottar både faktura og tilhørende vedlegg (vedlegget må være i stående format).

Dere finner Hias i ELMA-registeret under vårt organisasjonsnummer 947 293 265.

Alle fakturaer skal merkes med referanse til bestiller hos oss. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt.

For andre henvendelser, fyll ut skjema under: