Illustrasjonsbilde Hias avløpsrenseanlegg

Avløp

Hias eier og drifter avløpsrenseanlegget i Ottestad med tilhørende overføringsledning, pumpestasjoner og målestasjoner.