Biomassen har sitt opphav i avløp og bakterier som har vokst på avløp, og er et videreforedlet produkt. Virkningen av biomasse er dokumentert gjennom forsøk og bruk i landbruket. Det inneholder alle plantenæringsstoffene. At massen varmes opp til 160 grader, gjør at prioner, som for eksempel kan overføre enkelte dyre- og plantesykdommer, uskadeliggjøres. Biomassen er hygienisk helt trygg og fri for spiredyktig ugress.

Hias har utviklet nye biologiske renseprosesser i renseanlegget. Disse prosessene skiller ut fosforet i avløpet uten bruk av kjemikalier. Dette gjør fosforet bedre tilgjengelig for planter. Vi utvinner fosfor som et separat gjødelprodukt (struvitt).

  • Vår entreprenør for biomasse er Nortransport v/Pål Helge Dobloug, tlf. 976 95 600. Han kan kontaktes ved interesse for kjøp av biomasse. 
  • Hias' kontaktperson er Sverre Øystein Nysæther, tlf. 468 98 406. Han kan svare på spørsmål om prosess og videre analyser.

Hias har samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning om vekstforsøk.