Eierkommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten har selv ansvar for å samleg opp avløpet fra sine innbyggere.

Hias har ansvar for hovedtilførselen til avløpsrenseanlegget med målestasjoner og pumpestasjoner. Avløpsmengden fra hver kommune nåles når den går inn på Hias' nett.

Kart over Hias' avløpsnett og anlegg

Til renseanlegget i Ottestad føre avløpet fra ca. 65 000 personer i tillegg til avløp fra industri og næringsvirksomhet. 

Avløpsmengden fra hver kommune måles når den går inn på Hias' nett. 

Til renseanlegget i Ottestad føres avløpet fra ca. 65 000 personer i tillegg til avløp fra industri og næringsvirksomhet.