Rett før jul overtok Hias struvittanlegget, og nå er gjødselproduksjonen i gang. Dermed er Hias-prosessen komplett i avløpsrenseanlegget i Ottestad. Nå renser vi avløpet – og oppfyller myndighetenes rensekrav - nesten uten å bruke kjemikalier. Samtidig feller vi ut fosfor på en måte som gjør at det blir plantetilgjengelig. Fosfor er en begrenset ressurs. Hele forsyningskjeden for matproduksjon er helt avhengig av å bli tilført en fosforkilde.

Hias’ struvittanlegg har vært i prøvedrift siden mai i fjor.  -Vi har fått et anlegg av svært høy kvalitet og kapasitet for fremtiden. Vi har lagt vekt på at gjødselproduktet skal ha høy kvalitet, og at anlegget skal være tilrettelagt for vedlikehold. Nå jobber vi videre med å optimalisere Hias-prosessen og struvittproduksjonen.


Hva er struvitt?

Struvitt er et krystallisert mineral som består av magnesium, fosfat og ammonium. Det er tungt løselig, og vil ikke vaskes ut av jorda ved et regnskyll, men være tilgjengelig for plantene når de får behov for fosfor. Det finnes ulike måter å fremstille struvitt på. Hos Hias skal det fremstilles gjennom struvittutfelling av fosfor og ammonium fra slammet etter Hias-prosessen.