HjemProsjekter
05.05.2020 -

Hamar kommune og Hias sanerer og legger nye vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i området Vognvegen, Furubergvegen, Ringgata og Bondesvea i Hamar. Prosjektet startet opp 16. mars.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]