Målet er oppnå god funksjonalitet og sikker og kostnadseffektiv drift i hele anleggets levetid. VA-normen forutsettes brukt av prosjekterende, det vil den som utarbeider teknisk kravspesifikasjon og tegninger for nye VA-ledningsanlegg.

VA-normen inneholder også diverse krav til prosjekterendes oppgaver.