-De nye pumpestasjonene er bygd med tanke på fremtidig nærings- og befolkningsutvikling i Ringsaker kommune, sier prosjektleder Erik Bøhleng.

Innlandets største avløpspumpestasjon


Hias har bygd ny pumpestasjon i Brumunddal. Dette er Innlandets største avløpspumpestasjon. Den ble satt i drift 15. januar 2017.

-Vi har satt inn pumper med kapasitet som skal holde i hvert fall til 2040. I tillegg er bygget dimensjonert slik at vi kan sette inn enda større pumper i fremtiden, dersom behovet skulle tilsi det, sier han.

Ringsaker kommune har bygd nye VA-ledninger og fire nye avløpspumpestasjoner i tilknytning til prosjektet. Brumunddal, Rudshøgda og Jessnes har nå fått nye og oppdaterte anlegg. Samtidig har Hias og Ringsaker kommune tilrettelagt for den kommende E6-utbyggingen og Arthur Buchardts prosjekt Mjøstårnet.