Dette omfatter også utredningsarbeid for å imøtekomme rammebetingelser nå og i fremtiden, noe som blant annet innebærer valg av riktig teknologi med riktig kapasitet.

En del av arbeidet til Gjødselfabrikken/renseanlegget er energioptimaliserinig. Programområdet har fokus på tiltak som fører til redusert innkjøp av strøm. Samtidig ser området på løsninger som kan bedre utnyttelsen av eksisterende energistrømmer og -kilder.