Styret i Hias vedtok i september 2017 forprosjekt for nytt Hias VBA Sandvika som grunnlag for realisering av anlegget. Prosjektet ble lagt inn i budsjett og økonomiplan for Hias, og oppstart ble vedtatt av eierne i november 2018. 

  • Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad
  • Anleggsstart: 28. januar 2019
  • Produksjonsstart: Mars 2022
  • Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering

Sikkerhet

Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg var å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet. Det er bygd et nytt vannbehandlingsanlegg med utvidet rensing, slik at Hias har en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet. Forskriften krever tilstrekkelige barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Blant annet klimaendringer påvirker råvannskvaliteten i Mjøsa. Det nye anlegget dimensjoneres for å ta høyde for større fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten. Hias sikrer hedmarkingene godt, nok og sikkert vann.

Beredskap

Rundt 56 000 personer har vannforsyning fra Hias. Hamar, deler av Løten og Furnes har forsyning fra Hias VBA Sandvika. Innbyggerne i Stange og deler av Løten har forsyning fra Hias VBA Vestbygda.

Hias VBA Sandvika og Hias VBA Vestbygda er reserveforsyning for hverandre, ved hjelp av den nylig bygde overføringsledningen mellom Hamar og Stange. Dermed ivaretar vi kravene til reserveforsyning. -Begge våre to vannbehandlingsanlegg har kapasitet til å dekke vannbehovet ved utfall ved et av anleggene, sier prosjektleder Målfrid Storfjell.