Inntil Hias overtok vannforsyningen i Stange kommune i 1990, lå Stange vannverk på Frangstøa ved Mjøsa. Her ble det gamle vannverket lagt ned, og et nytt vannbehandlingsanlegg ble bygd på Hemstad.

På Frangstøa ble det lagt ny inntaksledning, og det ble bygd ny råvannspumpestasjon. Fra Frangstøa pumpes vannet til anlegget på Hemstad. Her passerer vannet finmaskede siler som fjener partikler. Vannet tilsettes små mengder klor og vannglass (natriumsilikat). Det går så gjennom en UV-behandling og pumpes videre til høydebasseng. 

Illustrasjon som viser renseprosessen ved Hias VBA Vestbygda

Behandlingsprosessen ved Hias VBA Vestbygda består i tre trinn: