Hias er ansvarlig for drift og vedlikehold av 90 km med ledningsnett, 11 pumpestasjoner, seks høydebasseng og vannbehandlingsanleggene i Sandvika og Vestbygda i Stange.

Hias leverer vann til de fire eierkommunene. Fra ledningsnettet, som driftes av Hias, føres vannet videre over til kommunenes nett. Det er kommunene som er innbyggernes vannleverandør, og ansvarlig for den delen av ledningsnettet.


Vannbehandling

Alt vann som Hias leverer hentes fra Mjøsa. Vannet selges til kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, som har ansvaret for å distribuere det videre til forbrukerne. Hias produserer ca. 6 000 000 000 (milliarder) liter vann per år.

Mjøsa regnes som en sikker og god drikkevannskilde, og Hias er underlagt strenge bestemmelser til hygiene og vannkvalitet.

 

Forsyningssikkerhet og beredskap

Kontinuerlig forsyning av drikkevann av bra kvalitet er viktig. Begge våre vannbehandlingsanlegg er dimensjonert for å kunne betjene hele forsyningsområdet alene. Dette sikrer god beredskap i tilfelle driftsstans ved det ene anlegget.


Vakttelefon

Hvis det en en nødsituasjon som kun gjelder Hias' anlegg, ring vakttelefonen: 911 97 510.

Hvis det oppstår en nødsituasjon som gjelder vann og avløp, skal du kontakte din egen kommune. De fire kommunene på Hedmarken har egne vakttelefonnummer: