HjemOm Hias
Hias IKS

Om Hias

Hias IKS er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Hias eier og drifter vannbehandlingsanleggene og avløpsrenseanlegget i Stange, ca. 230 kilometer overføringsledning, 11 pumpestasjoner, seks høydebasseng og seks målestasjoner.

Hias leverer vann til ca. 56 000 personer og renser avløp fra ca. 65 000 personer.

Hias har ca. 55 ansatte. Se organisasjonskart her.

Se film om Hias her. 

 

Visjon og verdier

Hias, visjon:
Et skritt foran.

Hias' verdier:

 • Miljøbevisst.
 • Pålitelig.
 • Handlekraftig.

 

Hias er inndelt i tre avdelinger:

 • Drift.
 • Plan og prosjekt.
 • Administrative fellestjenester

 

Nøkkeltall 2021:

 • Omsetning: 147 millioner kroner.
 • Total vannproduksjon: 6,13 millioner m3.
 • Tilført avløpsmengde til renseanlegget: 6,97 millioner m3.

 

Felles kommunedelplan
Felles kommunedelplan for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange er et av flere styrende dokumenter for Hias.

 

Eierandeler i Hias

 • Hamar:      52 prosent.
 • Løten:          7 prosent.
 • Ringsaker: 20 prosent.
 • Stange:      21 prosent.

Fakturaer til Hias

Hias mottar e-faktura på EHF-format. Vi mottar både faktura og tilhørende vedlegg (vedlegget må være i stående format).

Dere finner Hias i ELMA-registeret under vårt organisasjonsnummer 947 293 265.

Alle fakturaer skal merkes med referanse til bestiller hos oss. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt.