Ledergruppe

 • Knut Holen, administrerende direktør
 • Mai Riise, vann- og avløpssjef
 • Jarle Ruud, plansjef
 • Marianne Le Fevre, økonomisjef
 • Thorbjørn Netteland, driftssjef
 • Lise Busterud Nordal, kommunikasjons- og HR-sjef

 

Styret

Hias er organisert med representantskap og styre. Styret i Hias består av sju medlemmer. Fem er eiervalgt og to er valgt blant de ansatte.

Styret er valgt 21. april 2022:

 • Kjell Magne Brobakken, leder
 • Kirsti Mengshoel, nestleder
 • Jarle Kristian Tangen
 • Frøydis Sund
 • Nina Utkilen
 • Steinar Hagelund, ansattvalgt
 • Marianne Le Févre, ansattvalgt

 

Representantskapet er valgt for perioden 2019 - 2023:

Eierrollen i Hias utøves gjennom et representantskap bestående av åtte medlemmer: To medlemmer fra hver eierkommune. Begge medlemmene er faste medlemmer av formannskapet i sin kommune.

Ved avstemming har hver kommunes stemme en vekt tilsvarende kommunens andel i selskapet. Et vedtak må ha tilslutning fra minst to kommuner for å være gyldig.

 • Hamar:
  Einar Busterud
  Aud M. Riseng
 • Løten:
  Marte Larsen Tønseth
  Jon Lurås, varaordfører
 • Ringsaker:
  Anita Ihle Steen
  Odd-Amund Lundberg
 • Stange:
  Bjarne Højsgaard Christiansen
  Aasa Gjestvang, ordfører