Lenke til spilleliste på Soundcloud.

Kumlokk er portaler som fungerer som vinduer ned til et omfattende nettverk av rør. Dette nettverket frakter friskt og rent vann fra Mjøsa inn i våre hjem. Så transporteres det brukte
vannet tilbake til Hias' renseanlegg. Der gjennomgår vannet en viktig renseprosess før det blir returnert til Mjøsa, og sikret for videre liv og bruk.

Dette prosjektet markerer en feiring av det viktige, men ofte usynlige arbeidet som sikrer vårt daglige velvære - og våre naturressurser. Vi ønsker å belyse betydningen av vårt
bærekraftige lån av vann – som er en essensiell ressurs som styrer våre liv og vårt samfunn.

Kumlokkene blir å finne i Hamar, Stange, Løten, og Ringsaker. Denne installasjonen er inspirert av kunstner Roald Andersen og sivilarkitekt PhD Gunnar Ridderström, kjent for lignende prosjekter i Kristiansand, Porsgrunn og Skien.

Til høyre på siden kan du klikke deg videre for å lese mer om Hias.

Hvordan tror du ditt daglige vannforbruk påvirker denne skjulte infrastrukturen?