Formålet med Offentleglova er å legge til rette for at offentlige virksomheter skal være åpen og gjennomsiktige, og på den måten styrke:

  • Informasjons- og ytringsfriheten
  • Den demokratiske deltakelsen
  • Rettssikkerheten for den enkelte
  • Tilliten til det offentlige
  • Allmennhetens kontroll av det offentlige

Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon.