Klimarapportering er et fokusert område for Hias. Samtidig er dette i en tidlig fase som styringsgrunnlag, og de modellene som benyttes er i begrenset grad tilpasset vår type anlegg.

Det er ofte et energifokus i denne type rapportering, men for vår type anlegg har forbruk av kjemikalier og gjenvinning av ressurser fra avløpet minst like stor betydning. Dette arbeides det med i flere nasjonale prosjekter. Vi mener at fokuset på klimarapportering er viktig, og Hias bidrar aktivt i arbeidet med å styrke kvaliteten på denne typen rapportering i vannbransjen.