ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. En ISO-sertifisering er et bevis på at virksomheten oppfyller standardenes krav og dokumenterer at virksomheten driver med kontinuerlig forbedringsarbeid.

En ISO-sertifisering er et kvalitetsstempel som baseres på en ekstern bedømming og godkjenning fra et godkjent sertifiseringsorgan. Det er Norske Veritas som gjennomførte sertifiseringsprosessen i Hias.

 

Vesentlige miljøaspekter

Iht. ISO-14001 skal aspekter med vesentlige miljøpåvirkning bestemmes, følges opp og kommuniseres. Med de vesentlige miljøaspektene regnes miljøpåvirkningen fra hovedaktivitetene Hias bedriver, og eventuelle andre større miljøpåvirkninger som identifiseres gjennom Hias' risikovurderinger. 

De mest vesentlige miljøaspektene for Hias er:

  • Forurensning av Mjøsa
  • Mangelfull energiutnyttelse - avløp
  • Bruk av fellingskjemikalier
  • Lukt av avløpsrenseanlegget eller pumpestasjoner
  • Energiforbruk - drikkevannsproduksjon
  • Mangelfull disponering av biomasse

Selskapet overvåker disse miljøaspektene, og har satt opp mål og tiltak for å redusere miljøpåvirkningen som resultat av bedriftens aktiviteter.