Hias ble etablert som et regionalt avløpsselskap i forbindelse med Mjøsaksjonen i 1974.

Hias eier og drifter vannbehandlingsanleggene og avløpsrenseanlegget i Stange, ca. 230 kilometer overføringsledning, 11 pumpestasjoner, seks høydebasseng og seks målestasjoner. 

Hias leverer vann til ca. 56 000 personer og renser avlp fra ca. 65 000 personer.

Hias har ca. 55 ansatte. 

Visjon: Et skritt foran

 

Verdier: 

  • Miljøbevisst
  • Pålitelig
  • Handlekraftig

Den røde tråden i selskapets historie har vært en politisk erkjennelse av at noen oppgaver løses bedre i samarbeid enn av hver kommune alene. Bak de valgene som er gjort ligger en ambisjon om å finne langsiktige løsninger som bygger opp under regional utvikling og en romslighet når det gjelder at det som er best for regionen også er bra for den enkelte deltaker i samarbeidet. 

Et skritt foran

I utviklingen av Hias har eierne og selskapet vært Et skritt foran i forhold til aktuelle omstillingsbehov; med tjenestekvalitet, miljøstandard og effektiv ressursutnyttelse som klare føringer for de valgene som er tatt.

Hias ble gitt ansvaret for deler av vannforsyningen i 1986, og fikk samme år ansvar for å etablere en ny, felles avfallsplass, som åpnet på Heggvin i 1988. Innsamlingsordningene for Hamar, Stange og Løten ble overlatt til Hias i 1990 og for Ringsaker i 2008.

Hias løser i dag kommunaltekniske oppgaver innen vann og avløp for eierne, og har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av store fellesanlegg.