HjemNyheter
06.05.2022 -

-Godt, nok og trygt vann til enhver tid er essensen i lovverket om vannforsyning. Det fordrer en sikkerhet, som Hias sørger for med sine solide barrierer nå. Hias har tatt høyde for at råvannet kan bli dårligere. Klimaendringer med mer tørke, etterfulgt av styrtregn og flom kan gi mer avrenning og tilførsel til Mjøsa. Dette har det nye anlegget har teknologi og kapasitet til å håndtere, sa Bente Fauske, avdelingsleder i Mattilsynet Region Øst. Sammen med Aasa Gjestvang, ordfører i representantskapet i Hias, foretok hun torsdag 5. mai den offisielle åpningen.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]