HjemNyheter
17.09.2019 -

Den siste tiden har det vært mer lukt enn vanlig fra Hias avløpsrenseanlegg. Dette skyldes antakelig ekstra utfordringer i slambehandlingsanlegget. Vi jobber med å rette dette. Generelt jobber vi kontinuerlig med tiltak for å begrense lukt fra renseanlegget.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]