HjemNyheter
13.05.2020 -

Hias bygger nytt og moderne vannbehandlingsanlegg. I den forbindelse skal vi styrke driftsavdelingen med en ny driftsoperatør, som i samarbeid med vårt øvrige driftspersonell skal ha ansvar for drift og vedlikehold av vårt vannforsyningssystem.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]