HjemNyheter
07.10.2021 -

I løpet av fredag 8. oktober åpnes Ringgata for vanlig trafikk. Samme dato vil oppussingsarbeidene i Bondesvea være ferdig. Arbeidene med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger i området Ringgata-Furubergvegen-Vognvegen-Bondesvea nærmer seg slutten. Alle nye VA-ledninger er i drift. De siste ukene har det pågått gjenoppbygging av vegarealer i Ringgata og Bondesvea.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]