HjemNyheter
19.03.2021 -

Arbeidene med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger i området Ringgata-Furubergvegen-Vognvegen-Bondesvea nærmer seg slutten. Gjenoppbygging og asfaltering av veiarealene vil starte opp i april. Ringgata, Vognvegen og Furubergvegen skal etter planen være ferdig gjenoppbygd og åpnet før fellesferien.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]