I løpet av forrige helg førte et mindre overløp til at det lekket ut avløp i Fjetrebekken i Ottestad. Som et forebyggende tiltak – og i samråd med kommunehelsetjenesten – frarådet Hias bading i Mjøsa ved Atlungstad inntil vannprøver viste at det er OK å bade der. Hias har i dag fått svar på vannprøver som viser at det er OK å bade ved Atlungstad.

Publikum oppfordres fortsatt til å følge kommunens anbefalinger når det gjelder bading, se https://www.stange.kommune.no/politikk/kunngjoringer/badevannsprover-i-stange