Kan vi hjelpe deg med å finne noe?

Klorsmak på vannet

Hias igangkjører nytt vannbehandlingsanlegg med en kort og midlertidig inntaksledning. Grunt vanninntak gjør at vi tidvis må øke klordosen noe. Vannet kan derfor ha klorlukt og -smak. Det er ikke farlig å drikke vannet.

Miljø- og kvalitetsrapport

Se Hias' miljø- og kvalitetsrapport for 2021.

VA-norm for ledningsanlegg

Her finner du Hias' VA-norm for ledningsanlegg. 

Drikkevann fra Hias

Vannkvalitet

Alt vann Hias leverer hentes fra Mjøsa, som regnes som en sikker og god drikkevannskilde. 

Les mer om kvaliteten på drikkevannet fra Hias.