Velkommen til Hias!

Kan vi hjelpe deg med å finne noe?

Historien om Hias

Historien om Hias startet med Mjøsaksjonen. Se tidslinjen vår her.

VA-norm for ledningsanlegg

Her finner du Hias' VA-norm for ledningsanlegg. 

Drikkevann fra Hias

Vannkvalitet

Alt vann Hias leverer hentes fra Mjøsa, som regnes som en sikker og god drikkevannskilde. 

Les mer om kvaliteten på drikkevannet fra Hias.