Mjøsa regnes som en sikker og god drikkevannskilde, og Hias er underlagt strenge bestemmelser til hygiene og kvalitet.  

Kontinuerlig forsyning av drikkevann av bra kvalitet er viktig. Begge våre vannbehandlingsanlegg er dimensjonert for å betjene hele forsyningsområdet alene. Dette sikrer god beredskap dersom det skulle bli driftsstans ved det ene anlegget.