HjemBesøkende
Velkommen til Hias Sandvika

Besøkende

Hias Sandvika huser avløpsrenseanlegget og administrasjonen i Hias IKS.

Vi har samlet nyttig informasjon for ansatte og besøkende i brosjyren Hias Sandvika fra A til Å.

Ønsker du å besøke Hias, kan du sende e-post til Hias.

 

Se også:
Informasjon for skoleklasser.

Informasjon for kursdeltakere.

I fjor fikk 667 personer omvisning ved Hias' avløpsrenseanlegg. Les mer om hvem som besøker oss her.

 

Parkering
Parkeringsplassen utenfor hovedinngangen er for ansatte og besøkende. Det er ingen  reserverte plasser, men parkeringsplassene med lader er forbeholdt el-biler. Parkeringsplassene på plan 2 er forbeholdt Hias-biler.

 

Soner
Anlegget vårt er delt inn i tre hygienesoner for å redusere risikoen for smittespredning. Sonene er tydelig avgrenset, og omtales som ren, hybrid og uren sone. Det er tydelig merket på dørene når du går fra en sone til en annen.

  • I ren sone i 2. etasje kan du benytte privat tøy og rent arbeidstøy som ikke har vært innom uren sone.
  • I 3. etasje (møterom og kantine) er det kun tillatt med privat tøy.
  • I hybrid sone har alle adgang. Garderobene i hybrid sone fungerer som en sluse mellom ren og uren sone. Garderobene er delt i to, med en ren og en uren side.
  • Det er påkrevd å skifte tøy og vaske hendene før du går fra uren til ren sone.
  • Har du ikke eget arbeidstøy, men skal inn i uren sone og tilbake til ren sone? Ta på frakk og beskyttelse for sko. Dette henger i garderoben utenfor driftslaben.

Hias IKS

Besøksadresse:
Sandvikavegen 136, Ottestad.

Postadresse:
Hias IKS,
Postboks 4065,
2306 Hamar

E-post: post@hias.no

Telefon: 459 75 500

Org. nr: NO 947 293 265