Flyfoto av Hias avløpsrenseanlegg og Hias vannbehandlingsanlegg Sandvika

På besøk hos Hias