Norsk Vann har kursvirksomhet ved Hias' avløpsrenseanlegg. I forbindelse med kurs registrerer kursholder seg på PC ved inngangen. Liste med navn på kursdeltakere blir levert til Hias.