Når skoleklasser kommer til Hias, skal læreren registrere seg. Det er læreren som har ansvar for skoleklassen under besøket.

Hias har samarbeid med Hamar Naturskole om undervisning for elever i grunnskolen.