Det er mange ulike grupper som ønsker å besøke oss. Skoleelever fra våre eierkommuner utgjør en stor andel av de besøkende.

Vi får også mange forespørsler fra pensjonistforeninger og andre som ønsker å besøke oss; for eksempel videregående skoler, studenter, Lions og utenlandske delegasjoner.

En del av omvisningene i våre anlegg skjer i forbindelse med Norsk Vanns kursvirksomhet i Hias' lokaler.

Omvisningene foregår både på dag- og kveldstid.