Hias har iverksatt en rekke tiltak for å sikre kontinuerlig vannforsyning: 

  • Nytt vannbehandlingsanlegg med mer robuste renseprosesser.  
  •  Kontinuerlig overvåking av vannet.  
  •  Laboratorieprøver av vannet på vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnett.  
  • Reservevann lagret i høydebasseng tilsvarende cirka et døgns normal forsyning.
  •  Dublering av nødvendig prosess og pumpeutstyr.  
  • Nødstrøm for nødvendig prosess og pumpeutstyr. 
  • Systematisk forebyggende vedlikehold og rehabilitering av anlegg.  
  • Oppdaterte beredskapsplaner og risikoanalyser.