Ved vårt nye vannbehandlingsanlegg, Hias VBA Sandvika, går vannet gjennom fire prosesser for utvidet rensing av vannet.  

  • Først tilsettes en jernkoagulant før vannet renses gjennom et tremediafilter (et filter med tre ulike filtermasser). Her renses vannet for bakterier, virus, parasitter og partikler. I filteret passerer vannet også et lag med marmor, som regulerer vannets surhetsgrad (ph), slik at det blir mindre korrosivt og dermed mer skånsomt mot rør og installasjoner.  
  • Desinfeksjon sørger for en ytterligere sikring av vannets hygieniske kvalitet. Dette skjer i to uavhengige prosesser for å drepe bakterier, virus og parasitter:  
  • Vannet passerer i et kammer som blir belyst med ultrafiolette stråler (UV).  
  • Tilsetting av små mengder klor.