Tidligere gikk nesten alt avløpsvann fra toaletter urenset ut i Mjøsa og tilløpende vassdrag. Mjøsvannet var om sommeren helt grønt av alger og lite egnet som badevann. Det stinket av vannet. Drikkevann fra Mjøsa smakte direkte vondt, og mange renset vannet hjemme før de drakk det. Kokt og stekt mjøsfisk luktet og smakte vondt.

Mjøsaksjonen startet i 1973, og ble avsluttet i 1982. En av de viktigste årsakene til at Mjøsa ble reddet, var utbyggingen av renseanlegg. I tillegg ble det forbundt å bruke fosfatholdige vaskemidler, og det ble innført streng innskjerping rundt utslipp fra jordbruket og industrien.

Mjøsaksjonen er det største miljøtiltaket i Innlandet noen gang. 

Tiltakene har vært med på å holde vannkvalteten brukbar. Mjøsa er likevel ikke "friskmeldt". Både industrien, jordbruket og kommunene som eiere av ledningsnett og avløpsanlegg må være miljøbevisste og bidra til å redusere forurensende utslipp. Du som enkeltperson kan blant annet ved god do-skikk bidra til et bedre miljø. 

Visste du at....

  • ...det var Gro Harlem Brundtland som fikk satt fart i Mjøsaksjonen gjennom sin rolle som miljøvernminister? Ordtaket som ble laget om hennes handlingskraft var: "Hun kom, hun så, hun handlet!"
  • ...Mjøsaksjonen kostet rundt 1,4 milliarder kroner på 70- og 80-tallet.