HjemOm HiasVA-norm
Hias IKS

VA-norm for ledningsanlegg

VA-normen inneholder de tekniske krav Hias stiller til utførelsen av nye VA-ledninger. Målet er å oppnå god funksjonalitet og sikker og kostnadseffektiv drift i hele anleggets levetid. VA-normen forutsettes brukt av prosjekterende, det vil si den som utarbeider teknisk kravspesifikasjon og tegninger for nye VA-ledningsanlegg.

VA-normen inneholder også diverse krav til prosjekterendes oppgaver. 

Eierandeler i Hias

  • Hamar:      52 prosent.
  • Løten:          7 prosent.
  • Ringsaker: 20 prosent.
  • Stange:      21 prosent.