Klimarapportering er et fokusert område, som samtidig er er i en tidlig fase som styringsgrunnlag. De modellene som benyttes er i begrenset grad tilpasset vår type anlegg.

Det er ofte et energifokus i denne typen rapportering, men for vår type anlegg har forbruk av kjemikalier og gjenvinning av ressurser fra avløpet minst like stor betydning. Dette arbeides det med i flere nasjonale prosjekter. Administrerende direktør mener fokuset på klimarapportering er viktig, og Hias bidrar aktivt i arbeidet med å styrke kvaliteten på denne typen rapportering i vannbransjen.