Bilde som viser Knut Holen i Hias' nye vannbehandlingsanlegg

Bilde av administrerende direktør i Hias i Hias VBA Sandvika

Bilde av administrerende direktør i Hias som viser frem en liten boks med struvitt

Bilde av administrerende direktør i Hias i renseanlegget

Bilde av administrerende direktør i Hias ved utløpet i renseanlegget

Bilde av administrerende direktør i Hias, tatt i renseanlegget

Bilde som viser Hias' administrerende direktør ved brikkeflytter i biologisk rensetrinn

Bilde som viser Knut Holen ved brikkeflytter i avløpsrenseanlegget

Bilde som viser Knut Holen i Hias' nye vannbehandlingsanlegg